Beste patiënten,

In 1990 startte ik op "Driekruisenstraat 53" mijn huisartsenpraktijk en werkte er gedurende 23 jaar als solo-arts. Tijdens de eerste praktijkjaren werkte ik ook als arts bij Kind & Gezin ( het huidige "Huis van het Kind"), was ik arts bij het Rode Kruis en gedurende 16 jaar clubarts bij de Tongerse damesvolleybalploeg ( eredivisie) en nadien 3 jaar bij de Tongerse mannenhandbalploeg ( eredivisie).

Sinds 2012 werd ik door KULeuven erkend als praktijkopleider voor het opleiden van 'Huisartsen in Opleiding' (HAIO). Onze praktijk heeft 6 HAIO’s opgeleid. Zij leerden van mij maar ik evenveel van hen. Dit was een kruisbestuiving waardoor ik steeds zeer alert en medisch up-to-date bleef. Ik kies er nu voor om te stoppen als praktijkopleider, hetgeen zeker de druk wat zal verminderen.

In 2013 breidde de praktijk uit met een 2de gebouw (Driekruisenstraat 55). Een multidisciplinair team werd een feit want vanaf dan was er een klinisch psychologe, diëtist, logopedist en een vast secretariaat.

Maar met de jaren nam de werkdruk toe, voornamelijk door een steeds meer groeiende praktijk. Bovendien hebben de twee intense covid19-jaren de eerstelijnszorg ( en zéker ook de huisartsen) extra belast.

Deze feiten en een aaneenschakeling van enkele, persoonlijke medische gebeurtenissen van de laatste 5 jaar hebben mij doen inzien dat mijn grenzen steeds meer en meer op de proef werden gesteld. Plots werd ikzelf patiënt en zat ikzelf aan de andere kant van het bureau bij collega-artsen. Ik kwam tevens tot het besef dat je na 32 jaar keihard werken onmogelijk iederéén kan helpen maar dat je als mens maar gewoon je uiterste best kan doen. En dat blijft ook mijn motto voor de toekomst. Ik wil mij zeker nog ten dienste stellen maar onder meer afgelijnde voorwaarden.

Zo heb ik besloten om mijn huisartsengeneeskunde in te perken tot een "meer aanvaardbaar" volume en voornamelijk de focus te leggen op mijn tweede passie, de sportgeneeskunde in al zijn facetten.

Ik zal vanaf nu dus opnieuw als solo-arts gaan werken maar in het pand “Driekruisenstraat 55”. Daardoor kunnen de wachttijden mogelijks wat oplopen. Om deze reden zal er ook wat gesleuteld worden aan de praktijkwerking. Ook alle paramedische en logistieke activiteiten zullen enkel plaatsvinden in het gebouw '55'.

Voortaan is de praktijk op donderdagnamiddag en donderdagavond gesloten.

Rest mij enkel u allen te danken voor de mooie jaren én u misschien tot ziens te wensen in mijn praktijk voor sportgerelateerde problemen zoals sportadvies, preventie / diagnose en behandeling van sportblessures, infiltraties.

Ik blijf ook de sportkeuringen doen voor de verschillende sportfederaties, evenals de inspanningstesten in het ziekenhuis. Bij volle agenda of in het geval u een sporter bent, kan u ons telefonisch bereiken.

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid en wat mildheid naar elkaar toe in deze sterk veranderende maatschappij.

Beste groeten,

Dokter Frank L’Hoëst en echtgenote - oktober 2022