U kan het secretariaat bereiken op 012/26.26.23.

U kan hier terecht voor het maken van een afspraak. Voor het afgeven of afhalen van documenten, attesten, verwijsbrieven, enz. kan u in de voormiddag terecht van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u (vrijdagnamiddag van 14u tot 16u). Indien deze uren u niet schikken, gelieve met uw arts een ander tijdstip af te spreken.


Voor uitslagen van onderzoeken / bloedanalyses vragen wij u te bellen tussen 16 en 19 uur. 


Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde van Artsen verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag nocg via email.

Je kan ook géén voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders.

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


U kan het secretariaat ook bereiken via eb.tenelet@l.knarf  Dit emailadres dient echter niet voor het stellen van medische vragen.

Wij verkiezen betaling via bancontact.