Adviezen aangaande preventie;

Bloeddrukmeting: bij 24-uurs bloeddrukmeting krijg je een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter draag je op de heup met een riem. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch: de band blaast zelf op en loopt weer leeg. De arts stelt in hoe vaak de bloeddruk gemeten wordt: meestal is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en 's nachts 2 keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op en een computer leest de gegevens uit waarna je arts de uitslag van het onderzoek bespreekt tijdens een aparte afspraak;

Bevolkingsonderzoeken;

Controle cardiovasculaire risico's;

Rookstopbegeleiding;

Spirometrieeenvoudige, pijnloze en zeer betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Via deze test kan de arts met zekerheid stellen of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt, en kan men ook de evolutie van de ziekte opvolgen. De spirometer is een apparaat verbonden met een slangetje in rubber of karton waarin de patiënt moet blazen. Hiermee wordt de longfunctie direct gemeten. De resultaten worden grafisch weergegeven op een zg. spirogram en kunnen automatisch vergeleken worden met referentiewaarden;

Familiale overdraagbare aandoeningen;

Reisapotheek;

Jaarlijks organiseert onze praktijk twee marathon griepvaccinatiesessies op een avond en een zaterdagvoormiddag. Elke patiënt wordt op voorhand gevraagd zich in te schrijven tot deze sessies.