Dr. L'Hoëst is Aangenomen Geneesheer van FOD Politie en FOD Defensie.

De Huisarts-in-opleiding werkt onder bevoegdheid van Dr. L'Hoëst en dus kan u als lid van FOD Politie of FOD Defensie ook bij deze arts terecht, mocht de agenda van Dr. L'Hoëst volzet zijn.