Dr. L'Hoëst en Dr. De Vriese zijn tevens Aangenomen Geneesheer van FOD Politie en FOD Defensie.