Wat is een globaal medisch dossier (GMD)?

Dit is een gedetailleerd dossier van een patiënt waarin de huisarts alle belangrijke informatie en medische gegevens over zijn/haar gezondheidstoestand bijhoudt.
Een huisarts is het best geplaatst om die taak op zich te nemen.
Door ons de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg. De verwijzing naar en communicatie met andere zorgverleners kunnen dan gerichter verlopen. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden opgemerkt en bijgestuurd.
Tenslotte krijgen u en uw huisarts een totaalbeeld van uw medische geschiedenis.

Het is dus belangrijk dat alle medische informatie die over u bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en dat één arts voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.

Iedereen kan een GMD laten aanleggen bij de huisarts door dit uitdrukkelijk te vragen tijdens een raadpleging of huisbezoek.


Belangrijk om weten: wij zijn een door het RIZIV 'geregistreerde groepering'. U behoudt dus dezelfde rechten zowel indien u Dr. L'Hoëst of Dr. De Vriese of de HAIO (Huisarts in opleiding) bezoekt ! Dus onafhankelijk van bij wie van deze 3 artsen u uw GMD afsloot!