In 1990 startte Dr. L'Hoëst op dit adres de huisartsenpraktijk en werkte er gedurende 26 jaar als solo-arts. In 2013 werd de praktijk uitgebreid met een 2de gebouw en besloten we een multidisciplinair team uit te bouwen startend met een logopediste en aansluitend de verwelkoming van een klinisch psychologe.

Onze praktijk heeft altijd een actieve rol willen spelen in de opleiding, vorming van jonge collega's.

Sinds december 2012 is Dr. L'Hoëst door het universitair huisartsencentrum en de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid erkend als Stagemeester én Praktijkopleider voor het opleiden van 'Huisartsen in Opleiding' (HAIO). Onze praktijk is bijgevolg erkend als een opleidingspraktijk.

Dit wil zeggen dat wij gedurende korte periodes stagiairs  geneeskunde van diverse universiteiten in onze praktijk begeleiden. Bovendien wordt er jaarlijks een huisarts-in-opleiding (HAIO) geselecteerd die gedurende 1 of 1,5 jaar de praktijk komt versterken. Onze praktijk heeft reeds 6 jonge, enthousiaste huisartsen mogen begeleiden.

U vindt meer info over de rol van de H.A.I.O. (HuisArts-In-Opleiding) onder volgende menuknop.