Caroline Roosen

logopediste

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek, behandeling van stoornissen en beperkingen op gebied van spraak, taal en stem.

Waarmee kan een logopediste u helpen ?
Spraakstoornis:
Articulatiestoornis/  Afwijkend mondgedrag/ Motorische stoornis/ Stotteren.
Taalstoornis: taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.

Lees-, schrijf- en rekenstoornis: dyslexie, dysorthografie, dyscalculie vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. 
Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Neurologische taalstoornis: afasie is een verworven taalstoornis (na een beroerte of trauma). Iemand met afasie verliest door hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook lezen en schrijven kunnen aangetast zijn.

Stemstoornis: heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Tot de organische oorzaken rekenen we vb. stemplooiverlamming en strottenhoofdkanker. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (vb. veel roepen). 

Caroline Roosen is telefonisch bereikbaar op 0474/20.34.04.